Jannah Theme License is not validated, Go to the theme options page to validate the license, You need a single license for each domain name.
Nezařazené

Povinnosti zaměstnavatele při pracovním úrazu zaměstnance

Řešíte právě v těchto dnech pracovní úraz a rádi byste věděli, jaké jsou povinnosti vašeho zaměstnavatele? Prozradíme vám je a zároveň vám poradíme, kde hledat pomoc, když se nemůžete domoci odškodnění.

Jakmile se vám stane pracovní úraz, povinnosti zaměstnavatele jsou následující:

1.   Hlášení pracovního úrazu

Ve chvíli, kdy pracovní úraz svému zaměstnavateli ohlásíte, vzniká mu povinnost objasnit příčiny a okolnosti vzniku pracovního úrazu, a to za účasti samotného zaměstnance, svědků, odborové organizace a zástupce pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Následně taktéž vyhotoví záznam o úrazu, který následně rozešle příslušným orgánům.

2.   Náhrada újmy z pracovního úrazu

Zaměstnavatel je povinen poškozenému nahradit újmu za pracovní úraz v takovém rozsahu, ve kterém za ni odpovídá. Škodnou událost neprodleně ohlásí pojišťovně, u níž má zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za újmu z pracovního úrazu sjednané. Rovněž projedná způsob a výši odškodnění se zaměstnancem i odborovou organizací.

3.   Předcházení vzniku pracovních úrazů a nemocí z povolání

V neposlední řadě je povinností zaměstnavatele zařídit svým zaměstnancům takové podmínky, které neohrožují jejich zdraví ani majetek. Je důležité pravidelně zaměstnance zpravovat o předpisech a pokynech pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. Jeho povinností je i dbát na to, aby zaměstnanec skutečně vykonával jen takovou práci, na kterou jeho schopnosti a zdravotní způsobilost stačí.

Nechce vám zaměstnavatel přiznat odškodnění? Nebo nejste spokojení s výší finanční náhrady? V tom případě se obraťte na specialisty ze společnosti Pracovní úraz – Poradna pro zaměstnance. Kontaktujte firmu telefonicky i písemně a nechte si zdarma poradit, jak postupovat dál, abyste se domohli toho, na co máte ze zákona nárok.

Související články

Back to top button